mendrek.equipment

Konrad Mendrek

Güntherstr 40

44143 Dortmund

Deutschland

WhatsApp Business: +4915210742525

E-Mail: info@mendrek.de

USt - IdNr: DE296099731

Alternatywne metody rozwiązywania sporów:

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS), dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/odr.

„Platforma OS” może służyć do rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży towarów i/lub usług pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami.

Obowiązek informacyjny zgodnie z ustawą o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (§36 VSBG): SPRZEDAWCA nie jest skłonny ani zobowiązany do uczestniczenia w dalszych postępowaniach dotyczących rozstrzygania sporów przed konsumenckim organem polubownym.