Przysługuje Ci prawo odstąpienia od umów zawartych w tym sklepie, o czym zostaniesz poinformowany w następujący sposób.

Prawo odstąpienia od umowy:

Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym Państwo lub osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem na Państwa zlecenie, weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, potrzebujesz mnie

Konrad Mendrek

mendrek.equipment

Güntherstr 40

44143 Dortmund

E-mail: info@mendrek.de

poinformować Cię o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy za pomocą jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, e-mail).

Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu zgłoszenia sprzeciwu, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Zwroty:

Jeśli anulujesz tę umowę, otrzymam wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymałem, w tym koszty dostawy

(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Ciebie innego rodzaju dostawy niż najtańsza oferowana przeze mnie dostawa standardowa), podlegają zwrotowi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia odstąpienia od niniejszej Umowy ze mną. W przypadku tej spłaty używam tych samych środków płatniczych, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej.

Mogę odmówić zwrotu, dopóki nie otrzymam towaru z powrotem lub nie przedstawisz dowodu zwrotu towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Masz towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś mnie o odstąpieniu od niniejszej umowy

Konrad Mendrek

mendrek.equipment

Güntherstr 40

44143 Dortmund

Niemcy

odesłać lub przekazać mi.

Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem terminu 14 dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Za utratę wartości towaru należy zapłacić tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z czynności, które nie są konieczne do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonowania towaru.

Koniec odwołania.

Brak prawa do odstąpienia od umowy dla przedsiębiorców! Jeśli jesteś przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) i po zakończeniu

umowy w ramach wykonywania przez Ciebie działalności komercyjnej lub samodzielnej, prawo do odstąpienia od umowy nie istnieje.

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij.)

Konrad Mendrek

mendrek.equipment

Güntherstr 40

44143 Dortmund

Niemcy

E-mail: info@mendrek.de

Tel: 0152-16880062

Ja/my(*) niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie/nas(*) umowy zakupu następujących towarów(*)/ świadczenie

następujący serwis (*) ________________________________________________

________________________________________________

Zamówiono dnia ___________________ (*)

/otrzymano w ________________________(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ______________________________________

Adres konsumenta(-ów)

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________ _______________________________________

Data Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)